http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/6/files/2010/05/Anh-trien-lam-Khong-gian-van-hoa-Cham_Tin180.com_001.jpg Gốm Chăm. http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/6/files/2010/05/Anh-trien-lam-Khong-gian-van-hoa-Cham_Tin180.com_002.jpg http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/6/files/2010/05/Anh-trien-lam-Khong-gian-van-hoa-Cham_Tin180.com_003.jpg Giá đèn và vật trang trí. http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/6/files/2010/05/Anh-trien-lam-Khong-gian-van-hoa-Cham_Tin180.com_004.jpg Các đồ dùng gia đình. http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/6/files/2010/05/Anh-trien-lam-Khong-gian-van-hoa-Cham_Tin180.com_005.jpg Sách của nhà nghiên cứu Inrasara tại triển lãm. http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/6/files/2010/05/Anh-trien-lam-Khong-gian-van-hoa-Cham_Tin180.com_006.jpg Trang phục người nam (bên phải) và trang phục sư Chăm Bà La Môn. http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/6/files/2010/05/Anh-trien-lam-Khong-gian-van-hoa-Cham_Tin180.com_007.jpg Trang phục người nữ của đồng bào Chăm. http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/6/files/2010/05/Anh-trien-lam-Khong-gian-van-hoa-Cham_Tin180.com_008.jpg http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/6/files/2010/05/Anh-trien-lam-Khong-gian-van-hoa-Cham_Tin180.com_009.jpg http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/6/files/2010/05/Anh-trien-lam-Khong-gian-van-hoa-Cham_Tin180.com_010.jpg Những sản phẩm khăn quàng được làm từ thổ cẩm với màu sắc rực rỡ. Ảnh: Pham Mi Ly (theo vnexpress) (source: http://tin180.com/vanhoa/2010/05/31/anh-trien-lam-khong-gian-van-hoa-cham/ )
Loading...